Avís legal


Objecte

El següent avís legal identifica al titular del lloc web www.economistesassociats.com, inclou i desenvolupa les condicions generals d'utilització del lloc web i especifica la propietat intel·lectual dels continguts del lloc, de tercers i dels enllaços. A més, es defineixen les condicions legals aplicables de forma genèrica per l'accés a la web i/o l'ús dels seus serveis, proporcionats per la Economistes Associats CB.

Identificació del titular

Aquesta web és propietat de la Economistes Associats CB, amb domicili social a Sant Isidre 163 entresol 1, 43540 La Ràpita (Tarragona) amb CIF E43716935, número de telèfon 977 746 413 i correu electrònic de contacte oficina@economistesassociats.com.

Informació sobre els vincles (``links´´)

Economistes Associats CB no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i Economistes Associats CB no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de www.economistesassociats.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'us o mal ús d'un vincle, tant en connectar al lloc web www.economistesassociats.com com en accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc web. Economistes Associats CB es reserva el dret unilateral a prohibir, limitar o exigir la cancel·lació dels enllaços que apuntin cap al seu lloc web quan així ho estimi convenient, mitjançant simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que de cap manera estigui obligada a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

Renúncia i limitació de la propietat intel·lectual

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Economistes Associats CB pot introduir en qualsevol moment canvis i/o millores en els serveis o continguts. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen la finalitat d’informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació sobre els nostres serveis, segons es preveu en el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc web.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposen les presents disposicions, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l'Usuari acorda sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).